دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
رزن - کیلومتر یک جاده تهران ، صندوق پستی 114 - تلفن : 8-36226495-081 فاکس : 36223951-081
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21118 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21119 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21120 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21121 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21122 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21123 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21124 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21125 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21126 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21127 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21128 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25497 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25499 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25500 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25502 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25503 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25504 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25505 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30