دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25519 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25521 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25522 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25523 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
21143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز نهاوند همدان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50