دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25550 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25551 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25552 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - واحد قروه درجزین همدان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30