دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
مریوان، سه راه نی - دانشگاه پیام نور مریوان - کدپستی: 6671888811 تلفن: 08753221162 - 087532400140
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24795 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24796 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24797 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24798 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30