دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20332 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20333 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20334 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20335 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20336 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20337 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20338 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد قروه کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30