دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
بافت – غرب شهرک گلهای شماره (2)- تلفن های تماس : 3-03442441191 فاکس : 03442441170
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20343 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20344 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20345 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20346 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20347 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
24822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24825 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بافت کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30