دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسد آبادی، بلوار سید احمد خمینی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 78185/347
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان روانشناسی با آزمون هردو 30
20370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20373 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20375 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30