دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20409 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20410 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20411 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20412 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24883 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24884 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد رابر کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30