دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24927 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد کهنوج کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30