دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کیلومتر 5 جاده رضوانشهر شماره تماس 44241117
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25096 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان حسابداری با آزمون هردو 30
25097 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان روانشناسی با آزمون هردو 30
20682 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20683 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20684 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20685 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20686 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25098 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25099 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25101 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25102 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30