دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
گیلان - رودسر- خیابان رامدشت - جنب اداره آب و فاضلاب روستایی تلفن: 42634012-013 کد پستی:4481893976 صندوق پستی: 1178
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25110 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان روانشناسی با آزمون هردو 30
20691 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20692 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20693 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20694 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20695 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20696 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20697 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25111 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25114 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30