دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه گلستان - گرگان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) اين دانشگاه دو دو شهر گرگان و علي آباد كتول، فاقد هرگونه امكانات خوابگاهي دولتي براي دانشجويان مي باشد. 2) نشاني: گرگان، خيابان شهيد بهشتي. صندوق پستي: 155 كدپستي:49138157598تلفن و نمابر:2229068-0171
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10483 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 30
10484 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا با آزمون هردو 40
10485 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حقوق با آزمون هردو 30
10486 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روابط عمومی با آزمون هردو 30
10487 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 30
22945 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 18
10488 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان پژوهشگری اجتماعی با آزمون هردو 10
10489 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان جغرافیا با آزمون هردو 10
10490 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حقوق با آزمون هردو 10
10491 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان روابط عمومی با آزمون هردو 10
10492 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی با آزمون هردو 10
22947 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 6
22948 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
22949 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 6