دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) پذيرفته شدگان ملزم به رعايت قوانين و مقررات آموزشي و انضباطي اين موسسه م يباشند. 2) در پايان هر نيمسال تحصيلي به رتبه هاي اول تا سوم در هر ورودي و هر رشته به ترتيب 40و 30و20 درصد شهريه ثابت تخفيف داده مي شود. 3) اين موسسه امكانات خوابگاهي ندارد اما مساعدت هاي لازم جهت معرفي دانشجويان به خوابگاه هاي دانشجويي را بعمل خواهد آورد. 4) اين موسسه مجهز به سلف سرويس به ظرفيت كل پذيرفته شدگان با نرخ مصوب آيين نامه دانشجويي مي باشد . 5) در اين موسسه خدمات كلينيكي پزشكي و مشاوره اي جهت پذيرفته شدگان به صورت رايگان ارائه مي گردد. . 6) نشاني: اهواز، انتهاي بلوار گلستان، انتهاي بلوار پرديس 1، جنب دانشگاه پيام نور خوزستان تلفن:4-33345372-061
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25974 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان حسابداری با آزمون هردو 36
25975 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان روانشناسی با آزمون هردو 36
25976 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
25977 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36