دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) دانشجويان ممتاز هر رشته و همچنين دانشجويان واجد شرايط تخفيف، در هر سال تحصيلي از تخفيف در شهريه برخوردار خواهند بود. 2) به دانشجويان شاغل به تحصيل واجد شرايط، وام شهريه پرداخت خواهد شد. 3) براي دانشجويان خوابگاه خودگردان واگذار مي شود. 4) براي دانشجويان در يك نوبت در شبانه روز غذاي گرم مهيا خواهد شد .5) براي دانشجويان شاغل تا حد امكان در برنامه ريزي درسي هفتگي تسهيلاتي ايجاد م يشود. 6) نشاني: گرگان، شهرك ويلاشهر، بين ويلاي 16 و 18 بلوار نيايش شرقي.تلفن:97-3217195-017
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17408 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26000 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26001 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26002 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26003 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26004 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26005 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26006 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26007 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی امور مالی و مالیاتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26008 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی خدمات مسافرتی و جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26009 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26010 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60