دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) براي دانشجويان دختر خوابگاه خودگردان وجود دارد و در حد امكان براي اسكان دانشجويان پسر نيز همكاري خواهد شد. 2) دانشجويان ممتاز در هر نيمسال تحصيلي تا 50% از تخفيف شهريه ثابت برخوردار خواهند شد. 3) دانشجويان فعال در فعاليت هاي فرهنگي و دانشجويي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 4) نشاني: تنكابن، نشتارود، كوچه مرداب 2 تلفن:54265496-54266958-011
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17435 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
17436 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران فقه و حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26216 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26217 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26218 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
27604 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن مازندران مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36