دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
تهران: آزادراه خلیج فارس، جنب عوارضی تهران ـ قم. كد پستی: ۱۸۱۵۱۶۳۱۱۱ تلفن : ۵۱۰۸۵۰۰۰ دورنگار : ۵۵۲۳۵۶۶۱ دورنگار روابط عمومی: ۵۱۰۸۵۰۵۹ شماره صندوق پستی پژوهشكده ۱۳۴ _ ۱۸۱۵۵ پست الكترونيكی: info@ri-khomeini.ac.ir 1) موسسه جهت رفاه حال دانشجويان، راهنماييهاي لازم را براي استفاده از خوابگاه هاي خودگردان معمول خواهد داشت. 2) براي دانشجويان شاغل به تحصيل رتبه اول تا سوم هر نيمسال تحصيلي تخفيف در شهريه ثابت و متغير منظور خواهد شد. 3) دانشجوياني كه در رشته هاي ورزشي داراي مقا مهاي ملي، كشوري و يا استاني هستند از تخفيف شهريه ثابت و متغير برخوردار خواهند شد. 4) اعطاي وام دانشجويي مطابق ضوابط صندوق رفاه دانشجويان. 5) همكاري با بنياد شهيد و امورايثارگران براي پرداخت شهريه خانواده شهدا، جانبازان و ايثارگران. 6) موسسه مجهز به اينترنت بي سيم رايگان جهت استفاده دانشجويان مي باشد. 7) به لحاظ موقعيت مكاني موسسه، دسترسي به وسايل نقليه عمومي آسان و سريع مي باشد. 8) نشاني: تبريز، ياغچيان، خيابان نور، 18 متري مائده. تلفكس:33863474-041
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26322 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی روانشناسی با آزمون هردو 36
17458 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26323 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26324 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26325 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26326 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26327 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60