دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) معرفي دانشجويان به خوابگاه هاي خودگردان تحت نظارت موسسه. 2) اعطاي وام دانشجويي. 3) سرو يك وعده غذاي گرم در روز. 4) سرويس اياب و ذهاب به كرج و نقاط مختلف تهران. 5) تخفيف در شهريه به دانشجويان ممتاز و تخفيفات ويژه به ساير دانشجويان . 6) امكان تقسيط كل شهريه . 7) نشاني : قزوين ، مينودر ، فلكه هما، جنب ساختمان هاي تعاوني شيشه. تلفن:2-3790291-0281
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26335 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین حسابداری با آزمون هردو 36
26336 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت بیمه با آزمون هردو 36
26337 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26338 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26339 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60