دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
( 1) اين موسسه در هر ترم يك وعده غذاي گرم براي نهار براي دانشجويان فراهم مي كند. 2) سرويس اياب و ذهاب از دانشگاه به داخل شهر براي دانشجويان فراهم مي باشد . 3 اين موسسه از طريق صندوق رفاه دانشجويي وام شهريه به دانشجويان پرداخت خواهد نمود. 4) اين موسسه به دانشجويان ممتاز اول تا سوم در هر ترم از 50 تا 30 درصد تخفيف شهريه ثابت خواهد داد. 5) نشاني: سمنان، ميدان قومس، پارك سيمرغ.تلفن: 4-3330493-023
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26374 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26375 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26376 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26377 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26378 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان کاردانی امور بیمه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26379 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26380 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60