دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
الف) واحد خرمدره: 1) خوابگاه اختصاصي براي دانشجويان دختر و پسر. 2) سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان به صورت خودگردان . 20% درصد تخفيف براي پذيرفته شدگان مقاطع كارداني و 10% درصد تخفيف براي پذيرفته شدكان مقطع كارشناسي. 4) دريافت كل شهريه پذيرفته شدگان در مقاطع كارداني و كارشناسي به صورت ( اقساط 50% درصد تخفيف شهريه ثابت براي كليه دانشجويان رتبه برتر (اول تا سوم). نشاني: استان زنجان، شهرستان خرمدره، انتهاي خيابان سيدجمال الدين اسدآبادي، جنب كمربندي. تلفن:35536550-35536560-024
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26411 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26412 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26413 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26414 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مدیریت مالی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26415 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان کاردانی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26416 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26417 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60