دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
ج) واحد قزوين: 1) سرويس اياب و ذهاب براي كليه دانشجويان به صورت خودگردان از نقاط اصلي شهر 20% درصد تخفيف براي پذيرفته شدگان مقاطع كارداني .3) دريافت كل شهريه پذيرفته شدگان در مقاطع كارداني و كارشناسي به صورت اقساط. 50%تخفيف شهريه ثابت براي كليه دانشجويان رتبه برتر (اول تا سوم). نشاني: استان قزوين، شهر صنعتي البرز، بلوار سهروردي. تلفن:32232182-32232183-028
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17468 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین حقوق با آزمون هردو 60
26422 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 36
17469 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین کاردانی علمی - کاربردی اشتغال صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17470 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین کاردانی علمی - کاربردی اقتصاد کار و بهره وری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
17471 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین کاردانی علمی - کاربردی روابط کار صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
26423 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26424 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26425 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 36
26426 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین کاردانی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
26427 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) قزوین کاردانی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60