دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی هنر در دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) رعايت كليه مقررات و ضوابط دانشجويي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و شرايط و ضوابط دانشگاه به ويژه رعايت شئونات هنرمند متدين و متعهد از اولويتهاي پذيرش اين دانشگاه مي باشد، كه در طول دوره تحصيل براي پذيرفته شدگان الزامي است. 2) كليه هزينه هاي مصرفي كارگاهي و اردوهاي علمي و رساله پايان نامه تحصيلي به عهده دانشجو مي باشد. 3) پذيرفته شدگان به تناسب رشته تحصيلي و تشخيص گروه آموزشي مربوطه طبق ضوابط وزارت علوم تحقيقات و فناوري، موظف به گذراندن واحدهاي پي ش نياز خواهند بود. 4) پذيرش فرزندان شاهد، فرزندان جانباز بالاي 25 درصد، فرزندان آزادگان، حافظان قرآن كريم و همچنين بسيجيان فعال در اولويت مي باشد. 5) رتبه هاي زير 200 كشوري و المپيادي ها از تخفيف شهريه در طول دوره تحصيلي مجاز، بهره مند خواهند شد. 6) دانشگاه هيچگونه تعهدي در قبال تامين خوابگاه ندارد. 7) به منظور توانمندسازي و مهارت افزايي پذيرفت هشدگان در اين دانشگاه، همزمان با تحصيل در رشته پذيرفته شده، اين امكان وجود دارد كه دانشجو در يكي ديگر از رشته هاي موجود دانشگاه تحصيل كرده و حدود 40 تا 50 واحد درسي تخصصي را در رشته دوم بگذزاند. بديهي است در اين صورت، گواهي معتبر از سوي دانشگاه به وي اعطاء خواهد شد. 8) لازم به توضيح است كه اين دانشگاه فاقد رشته بازيگري در نمايش م يباشد. 9) نشاني: تهران، خيابان آزادي، بين خوش و آذربايجان، نبش كوچه كامياران، پلاك 398 تلفن: 6-66354245-021
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21797 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ارتباط تصویری با آزمون هردو 60
21798 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران سینما با آزمون هردو 60
21799 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نقاشی با آزمون هردو 60
21800 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ادبیات نمایشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
21801 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران صنایع دستی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21802 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران طراحی صحنه صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
21803 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران کتابت و نگارگری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21804 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران نمایش عروسکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 45
21805 غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران هنر اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60