دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی هنر در دانشگاه هنر - شیراز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21684 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ادبیات نمایشی با آزمون هردو 20
21685 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری با آزمون هردو 26
21686 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس باستان شناسی با آزمون هردو 12
21687 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس فرش با آزمون هردو 30
21688 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس مرمت بناهای تاریخی با آزمون هردو 26
21689 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس موزه با آزمون هردو 30
21690 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس نقاشی با آزمون هردو 26
کد رشته دانشگاه های تحصیلی سهمیه مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12845 روزانه دانشگاه هنر - شیراز فارس ارتباط تصویری با آزمون هردو 4 مخصوص داوطلبان استان هرمزگان دانشگاه هنر شیراز