دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی زبان های خارجی در دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
دانشگاه پيام نور مركز ايلام        آمار دانشجويان شاغل به تحصيل رسمي به تفكيك رشته‏ هاي تحصيلي: ردیفگروه تحصیلیرشته تحصیلیگرایش تحصیلیمقطع تحصیلیسال تحصیلی 85-8484-83 زنمردزنمرد 1حسابداریحسابداری-کارشناسی193199158208 2مدیریتمدیریت بازرگانیبازرگانیکارشناسی152163154131 3آمارآمار-کارشناسی86608789 4شیمیشیمیکاربردیکارشناسی47373017 5تربیت بدنیتربیت بدنیدبیریکارشناسی120289123 6زیست‏ شناسیزیست‏ شناسیعمومیکارشناسی1805114540 7علوم اجتماعیعلوم اجتماعیپژوهشگریکارشناسی228155202145 8ادبیات فارسیادبیات فارسیمحضکارشناسی2257519285 9حقوقحقوق-کارشناسی2059113373 10ریاضیریاضیکاربردیکارشناسی13194135115 11کامپیوترکامپیوتر-کارشناسی881108471 12زبان انگلیسیزبان انگلیسیمترجمیکارشناسی1076111168 13جغرافیاجغرافیاشهریکارشناسی282130286163 14علوم تربیتیعلوم تربیتیبرنامه‏ ریزی آموزشیکارشناسی81152 15مهندسیمعماری-کارشناسی271-- 16مدیریتمدیریتدولتیکارشناسی2224       نشانی : ایلام- چهار راه پیام نور- دانشگاه پیام نور- ستاد استان تلفن: 32221052-084
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام مترجمی زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50