دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی زبان های خارجی در موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) دانشجوياني كه در ميان موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و پيام نور، اين موسسه را به عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند از تخفيف شهريه ثابت ترم اول به ميزان 10و15و20 درصد بهره مند خواهند شد. 2) كليه دانش آموزان با معدل پيش دانشگاهي 17 و18و 19 به ترتيب از 20و30و40 درصد تخفيف شهريه ثابت ترم اول برخوردار خواهند شد. 3) دانشجوياني كه رتبه آنان در كنكور سراسري كمتر از5000 باشند از مزاياي ويژه اي برابر مصوبات داخلي موسسه برخوردار خواهند شد. 4) دانشجويان اين موسسه از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برخوردار خواهند شد. 5) فارغ التحصيلان ممتاز اين موسسه طبق ضوابط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، تا 10 درصد مازاد بر ظرفيت بدون آزمون در مقطع بالاتر همين موسسه م يتوانند ادامه تحصيل دهند. 6) به كليه دانشجويان متقاضي خوابگاه تعلق خواهد 50 و 35 درصد شهريه ، گرفت و م يتوانند از يك وعده غذاي دانشجويي استفاده نمايند. 7) دانشجويان رتبه اول تا سوم هر رشته در هر نيمسال تحصيلي به ترتيب از پرداخت 75 ثابت نيمسال بعد معاف خواهند بود. 8) همكاري با بنياد شهيد و امورايثارگران در خصوص پرداخت شهريه ثابت و متغير فرزندان شهيد و ايثارگران. 9) به دانشجوياني كه به ( نمايندگي از موسسه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي مقام هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف شهريه تعلق خواهد گرفت . 10 حافظان كل قرآن كريم، كليه قهرمانان ورزشي فرزندان شاهد و آزادگان، خانواد ههاي كم درآمد و بي سرپرست، تحصيل همزمان اعضاي يك خانواده و... بر اساس ضوابط و بنابر ميزان پيشرفت تحصيلي از تخفيف شهريه برخوردار خواهند بود. 11 ) دارا بودن سيستم وايرلس (اينترنت بي سيم) در موسسه بصورت رايگان. 12 ) نشاني : محمودآباد، خيابان آزادي، خيابان درياي نهم. تلفن:7733989 و 44732360-011
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22489 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران آموزش زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
22490 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران زبان و ادبیات انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
22491 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مترجمی زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60