دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی زبان های خارجی در موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
1) دانشجوياني كه معدل دوره پيش دانشگاهي آنان بالاتر از 17 باشد، از 30 درصد تخفيف شهريه ثابت برخوردار مي شوند. 2) دانشجوياني كه در هر ترم رتبه اول، دوم و سوم ر ا 1) دانشجوياني كه معدل دوره پيش دانشگاهي آنان بالاتر از 17 باشد، از 30 درصد تخفيف شهريه ثابت برخوردار مي شوند. 2) دانشجوياني كه در هر ترم رتبه اول، دوم و سوم را 35و25و15 درصد برخوردارمي شوند. 3) حافظان قرآن در صورت ارائه گواهي معتبر از تخفيف در شهريه ثابت برخوردار مي شوند .4) به دانشجوياني كه در مسابقات علمي و فرهنگي و يا ورزشي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي، مقام هاي اول تا سوم را كسب نمايند، تخفيف در شهريه طبق ضوابط و مقررات تعلق خواهد گرفت. 5) پذيرفته شدگان المپيادي و استعداد درخشان از تخفيف شهريه برخوردار م يشوند. 6) تخفيف ويژه براي قهرمانان ورزشي، علمي، فرهنگي و هنري از 15 تا 35 درصد از شهريه ثابت. 7) دانشجويان مي توانند از خوابگاه خودگردان استفاده نمايند. 8) نشاني: رفسنجان، جاده تهران، جنب شهرك نفت. صندوق پستي: 134 تلفن:9-34355642-034
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
22511 غیر انتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان آموزش زبان انگلیسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60