دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش زبان و ادبیات فارسی و در رشته زبان و ادبیات فارسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10001 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10002 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
10003 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10004 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
10005 روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10006 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
10007 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10008 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10009 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10010 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10011 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10012 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10013 روزانه دانشگاه جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10014 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10015 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10016 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10017 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10018 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10019 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10020 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
10021 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10022 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10023 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10024 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10025 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10026 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10027 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10028 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10029 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10030 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10031 روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
10032 روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
10033 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10034 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10035 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
10036 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10037 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10038 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10039 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10040 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10041 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10042 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10043 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10044 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10045 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10046 روزانه دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10083 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10084 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10085 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10086 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
10087 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10088 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10089 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10090 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10091 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10092 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10093 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10094 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10095 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10096 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10097 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10098 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10099 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10100 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10101 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10102 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10103 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10104 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10105 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10106 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10107 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10108 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10109 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
10110 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10111 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10112 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10113 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10114 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10115 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10116 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10145 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10146 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10147 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10148 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10149 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10150 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10151 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10152 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10153 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10154 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10155 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10156 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10157 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10158 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10159 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10160 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10161 پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10162 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10163 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10164 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10165 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10166 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10167 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10168 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10169 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10170 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10171 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10172 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10173 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10174 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10175 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10176 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10177 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10178 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10179 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10180 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10181 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10182 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10183 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10184 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10185 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10186 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10187 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10188 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10189 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10190 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10191 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10192 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10193 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10194 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10195 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10196 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10197 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمودآباد مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10198 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10199 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10200 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد ابوموسی هرمزگان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10201 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10202 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10203 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10204 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10205 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10206 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10135 مجازي دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
10221 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10222 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10223 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10224 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10225 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10226 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10227 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10228 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10229 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10230 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10231 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10232 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10233 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10234 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10235 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10236 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10237 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10238 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10239 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10240 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10241 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10242 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10243 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10244 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10136 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
10137 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10138 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10139 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10140 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10141 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10142 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10143 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10144 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10290 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10291 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10292 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10293 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10294 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول