دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش تفسیر و علوم قرآن و در رشته مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1111 - مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
12424 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12425 روزانه دانشگاه قم قم تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
12426 روزانه دانشگاه قم قم تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12427 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12448 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
12449 نوبت دوم دانشگاه قم قم تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد
12450 نوبت دوم دانشگاه قم قم تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
12451 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12471 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی معارف قرآن و عترت(ع) - اصفهان اصفهان تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
12472 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اجتهاد - قم قم تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
12473 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
12474 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
12475 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی رهپویان سیدالشهداء - قم (ویژه خواهران) قم تفسیر و علوم قرآن آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن