دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته زبان و ادبیات فارسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10001 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10002 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
10003 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10004 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
10005 روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10006 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
10007 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10008 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10009 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10010 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10011 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10012 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10013 روزانه دانشگاه جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10014 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10015 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10016 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10017 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10018 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10019 روزانه دانشگاه زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10020 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
10021 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10022 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10023 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10024 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10025 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10026 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10027 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10028 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10029 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10030 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10031 روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
10032 روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
10033 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10034 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10035 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
10036 روزانه دانشگاه گنبد گلستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10037 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10038 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10039 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10040 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10041 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10042 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10043 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10044 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10045 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10046 روزانه دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10047 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10048 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
10049 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10050 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10051 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10052 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10053 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10054 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10055 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10056 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ادبیات عامه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10057 روزانه دانشگاه شیراز فارس ادبیات عامه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10058 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ادبیات عامه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10059 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10060 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10061 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس بحر العلوم شهرکرد چهارمحال وبختیاری آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10062 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10063 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10064 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید باهنر کرمان کرمان آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10065 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی ارومیه آذربایجان غربی آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10066 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید رجایی شیراز فارس آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10067 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مطهری زاهدان سیستان وبلوچستان آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10068 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مفتح شهرری تهران آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10069 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10070 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس علامه امینی تبریز آذربایجان شرقی آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10071 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10072 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10073 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10074 روزانه دانشگاه کوثر - بجنورد خراسان شمالی ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
10075 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10076 روزانه دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ویرایش و نگارش آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10077 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان ویرایش و نگارش آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
10078 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران نظریه و نقد ادبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10079 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران نظریه و نقد ادبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10080 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نظریه و نقد ادبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10081 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادبیات معاصر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10082 روزانه دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان ادبیات معاصر آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10083 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10084 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10085 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10086 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
10087 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10088 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10089 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10090 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10091 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10092 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10093 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10094 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10095 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10096 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10097 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10098 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10099 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10100 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10101 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10102 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10103 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10104 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10105 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10106 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10107 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10108 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10109 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
10110 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10111 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10112 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10113 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10114 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10115 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10116 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10117 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10118 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10119 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10120 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10121 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10122 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10123 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10124 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10125 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10126 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10127 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10128 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10129 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ویرایش و نگارش آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10130 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ویرایش و نگارش آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
10131 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران نظریه و نقد ادبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10132 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نظریه و نقد ادبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
10133 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادبیات معاصر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10134 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان ادبیات معاصر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10145 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10146 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10147 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10148 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10149 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10150 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10151 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10152 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10153 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10154 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10155 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10156 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10157 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10158 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10159 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10160 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10161 پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10162 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10163 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10164 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10165 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10166 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10167 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10168 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10169 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10170 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10171 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10172 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10173 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10174 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10175 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10176 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10177 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10178 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10179 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10180 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10181 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10182 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10183 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10184 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10185 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10186 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10187 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10188 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10189 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10190 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10191 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10192 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10193 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10194 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10195 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10196 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10197 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمودآباد مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10198 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10199 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10200 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد ابوموسی هرمزگان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10201 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10202 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10203 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10204 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10205 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10206 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10207 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10208 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10209 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10210 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز بوانات فارس ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10211 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10212 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان ادبیات عامه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10213 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات عامه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10214 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10215 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10216 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10217 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10218 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی ویرایش و نگارش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10219 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ویرایش و نگارش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10220 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان ویرایش و نگارش آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10135 مجازي دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
10221 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10222 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10223 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10224 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10225 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10226 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10227 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10228 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10229 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10230 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10231 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10232 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10233 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10234 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10235 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10236 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10237 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10238 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10239 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10240 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10241 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10242 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10243 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10244 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10245 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10246 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10247 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10248 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10249 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10250 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10251 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10252 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز بوانات فارس ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10253 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10254 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10255 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10256 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10257 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10258 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10259 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10260 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10261 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10262 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10263 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10264 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10265 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10266 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10267 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10268 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10269 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10270 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10271 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10272 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10273 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمودآباد مازندران ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10274 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10275 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10276 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10277 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10278 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10279 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد آموزش زبان فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10280 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10281 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10282 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10283 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10284 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10285 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10286 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10287 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10288 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10289 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10136 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
10137 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10138 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10139 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10140 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10141 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10142 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10143 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10144 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10290 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10291 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10292 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10293 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10294 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10295 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10296 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10297 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10298 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10299 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10300 روزانه دانشگاه شیراز فارس ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10301 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10302 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10303 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10304 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
10307 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10308 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10309 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10310 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10311 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10312 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10313 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10314 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10315 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10316 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10317 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10318 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10305 مجازي دانشگاه گیلان - رشت گیلان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
10319 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10320 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10321 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10322 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10323 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10324 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10325 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10326 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10327 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10328 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10329 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10330 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10331 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10332 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10306 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10333 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
10334 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10335 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10336 روزانه دانشگاه تهران تهران ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10337 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10338 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10339 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10340 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10341 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
10342 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10343 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10344 روزانه دانشگاه شیراز فارس ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10345 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10346 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10347 روزانه دانشگاه یزد یزد ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10348 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10349 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10350 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10351 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10352 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10353 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
10354 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10355 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10356 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10357 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10360 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10361 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10362 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10363 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10364 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10365 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10366 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10367 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10368 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10369 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10370 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10371 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10372 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10373 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10374 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10358 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
10359 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10375 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10376 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول