دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان گیلان و در رشته زبان و ادبیات فارسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10037 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10080 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نظریه و نقد ادبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10109 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
10132 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نظریه و نقد ادبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
10190 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10212 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان ادبیات عامه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10135 مجازي دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
10238 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10291 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10301 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10304 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
10315 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10305 مجازي دانشگاه گیلان - رشت گیلان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور