دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان مازندران و در رشته زبان و ادبیات فارسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10039 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10062 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس دکتر شریعتی ساری مازندران آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10111 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10193 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10194 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10195 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10196 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10197 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمودآباد مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10239 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10240 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10255 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10273 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمودآباد مازندران ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10298 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10330 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور