دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان مرکزی و در رشته زبان و ادبیات فارسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10001 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10047 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10083 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10117 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10198 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10199 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10256 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10274 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10297 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول