دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان همدان و در رشته زبان و ادبیات فارسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10006 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
10069 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید مقصودی همدان همدان آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
10088 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10201 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10202 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10241 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10257 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10275 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10288 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10331 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10372 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور