دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه0 و در رشته زبان و ادبیات فارسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10221 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10222 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10223 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10224 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10225 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10226 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10227 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10228 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10229 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10230 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10231 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10232 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10233 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10234 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10235 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10236 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10237 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10238 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10239 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10240 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10241 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10242 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10243 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10244 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10245 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10246 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10247 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10248 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10249 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10250 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10251 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10252 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز بوانات فارس ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10253 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10254 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10255 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10256 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10257 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10258 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10259 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10260 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10261 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10262 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10263 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10264 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10265 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10266 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10267 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10268 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10269 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10270 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10271 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10272 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10273 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمودآباد مازندران ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10274 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10275 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10276 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10277 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10278 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10279 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد آموزش زبان فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10280 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10281 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10282 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10283 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10284 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10285 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10286 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10287 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10288 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10289 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10319 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10320 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10321 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10322 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10323 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10324 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10325 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10326 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10327 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10328 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10329 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10330 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10331 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10332 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10364 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10365 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10366 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10367 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10368 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10369 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10370 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10371 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10372 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10373 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10374 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور