برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه0 و در رشته زبان و ادبیات فارسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10221 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10222 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10223 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10224 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10225 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10226 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10227 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10228 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10229 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10230 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10231 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10232 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10233 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10234 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10235 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10236 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10237 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10238 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10239 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10240 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10241 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10242 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10243 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10244 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10245 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10246 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10247 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10248 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10249 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10250 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10251 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10252 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز بوانات فارس ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10253 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10254 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10255 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10256 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10257 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10258 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10259 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات تطبیقی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10260 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10261 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10262 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10263 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10264 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10265 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10266 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10267 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10268 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10269 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10270 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10271 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10272 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10273 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمودآباد مازندران ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10274 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10275 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10276 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات عامه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10277 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10278 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10279 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد آموزش زبان فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10280 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10281 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10282 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10283 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10284 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10285 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10286 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10287 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10288 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10289 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ویرایش و نگارش آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10319 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10320 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10321 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10322 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10323 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10324 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10325 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10326 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10327 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10328 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10329 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10330 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10331 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10332 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10364 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10365 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10366 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10367 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10368 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10369 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10370 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10371 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10372 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10373 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10374 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور