دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته زبان و ادبیات فارسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10083 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10084 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10085 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10086 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
10087 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10088 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10089 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10090 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10091 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10092 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10093 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10094 نوبت دوم دانشگاه جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10095 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10096 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10097 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10098 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10099 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10100 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10101 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10102 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10103 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10104 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10105 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10106 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10107 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10108 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10109 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
10110 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10111 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10112 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10113 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10114 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10115 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10116 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10117 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10118 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10119 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10120 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10121 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10122 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10123 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10124 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10125 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10126 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10127 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10128 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10129 نوبت دوم دانشگاه سلمان فارسی - کازرون فارس ویرایش و نگارش آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10130 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان ویرایش و نگارش آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
10131 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران نظریه و نقد ادبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10132 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نظریه و نقد ادبی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
10133 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادبیات معاصر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10134 نوبت دوم دانشگاه ولایت - ایرانشهر سیستان وبلوچستان ادبیات معاصر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10303 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10304 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10348 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10349 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10350 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10351 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10352 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10353 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
10354 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10355 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10356 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10357 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول