دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته زبان و ادبیات فارسی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - ادبیات، ادبیات تطبیقی و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10137 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10138 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10139 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10140 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10141 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - واحد بستان آباد آذربایجان شرقی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10142 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10143 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10144 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10145 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10146 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10147 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10148 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10149 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد لواسانات تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10164 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10165 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10166 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان شمالی - مرکز بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10167 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10168 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز خرمشهر خوزستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10169 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10170 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10171 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10172 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10173 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10174 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10175 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز تاکستان قزوین زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10176 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10177 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10178 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10179 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز جیرفت کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10180 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10181 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10182 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10183 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الیگودرز لرستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10184 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10185 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10186 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10187 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10188 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10189 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز محمودآباد مازندران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10190 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10191 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10192 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10193 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10194 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10195 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10196 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10197 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10198 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10199 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10200 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10201 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز بوانات فارس ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10202 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10203 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان ادبیات عامه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10204 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات عامه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10205 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10206 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10207 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز قائن خراسان جنوبی آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10208 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10209 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی ویرایش و نگارش آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10210 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران ویرایش و نگارش آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10211 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان ویرایش و نگارش آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - ادبیات کودک و نوجوان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10297 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10300 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10301 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10302 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10303 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10304 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10305 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10306 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10307 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - ادبیات پایداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10350 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز برازجان بوشهر ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10351 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10352 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10353 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول