برای تخمین بهتر شانس قبولی با اطلاعات به روزرسانی شده، از نرم افزار انتخاب رشته 3گام استفاده کنید

دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته زبان و ادبیات فارسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10290 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10291 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10292 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10293 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10294 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10295 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10296 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10297 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10298 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10333 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
10334 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10375 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10376 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول