دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته زبان و ادبیات فارسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10290 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10291 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10292 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10293 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10294 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10295 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10296 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان ادبیات تطبیقی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10297 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی آموزش زبان فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10298 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران ادبیات روایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10333 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
10334 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10375 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10376 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول