دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته زبان و ادبیات فارسی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - ادبیات، ادبیات تطبیقی و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10281 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حافظ - شیراز فارس زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10282 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10283 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10284 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10285 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10286 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10287 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان ادبیات تطبیقی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10288 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی آموزش زبان فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10289 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران ادبیات روایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - ادبیات کودک و نوجوان
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10324 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
10325 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادبیات کودک و نوجوان آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - ادبیات پایداری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10365 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10366 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10367 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان ادبیات پایداری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول