دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در دانشگاه خوارزمی و در رشته زبان و ادبیات فارسی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - ادبیات، ادبیات تطبیقی و گرایشهای هم ضریب
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10015 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل تهران
10130 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران زبان و ادبیات فارسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران