دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان و در رشته زبان و ادبیات فارسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10203 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد زبان و ادبیات فارسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10242 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد زبان و ادبیات فارسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10316 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10363 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ادبیات پایداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10373 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ادبیات پایداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور