دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 2 - ادبیات کودک و نوجوان

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1101 - زبان و ادبیات فارسی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10299 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10300 روزانه دانشگاه شیراز فارس ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10301 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10302 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10303 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10304 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم
10307 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز بوکان آذربایجان غربی ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10308 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10309 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10310 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10311 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10312 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10313 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز رامهرمز خوزستان ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10314 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز داراب فارس ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10315 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10316 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10317 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10318 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10305 مجازي دانشگاه گیلان - رشت گیلان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
10319 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10320 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نجف آباد اصفهان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10321 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10322 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10323 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10324 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز فارسان چهارمحال وبختیاری ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10325 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10326 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10327 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10328 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 8 نفر نیمه اول آموزش محور
10329 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10330 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10331 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10332 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد ادبیات کودک و نوجوان آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
10306 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10333 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
10334 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ادبیات کودک و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول