دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه علوم جغرافیایی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 5 - برنامه ریزی آمایش سرزمین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10706 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 7 - جغرافیای سیاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10743 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرهمند - لاریجان مازندران جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 8 - جغرافیای نظامی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10748 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران جغرافیا و دفاع مقدس آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 9 - طبیعت گردی و گردشگری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10776 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران طبیعت گردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10777 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی طبیعت گردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10778 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان طبیعت گردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10779 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین طبیعت گردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10780 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10781 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10782 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10783 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10784 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول