دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 7 - جغرافیای سیاسی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی (کد ضریب 7
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10773 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی جغرافیای سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10774 روزانه دانشگاه تهران تهران جغرافیای سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10775 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران جغرافیای سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
10776 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیای سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10777 روزانه دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - نوشهر مازندران جغرافیای سیاسی آموزشي پژوهشي مرد 9 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
10778 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیای سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10779 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آمایش سیاسی فضا آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10780 روزانه دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران ژیوپلیتیک آموزشي پژوهشي مرد 30 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد -شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
10781 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جغرافیای سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10782 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران جغرافیای سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
10783 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیای سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10784 نوبت دوم دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) - نوشهر مازندران جغرافیای سیاسی آموزشي پژوهشي مرد 9 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
10785 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی جغرافیای سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10788 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز جغرافیای سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10789 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان جغرافیای سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10790 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر کرمانشاه جغرافیای سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10786 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران جغرافیای سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
10787 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جغرافیای سیاسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه