دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 8 - جغرافیای نظامی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1102 - مجموعه علوم جغرافیایی (کد ضریب 8
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10791 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جغرافیا و دفاع مقدس آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10792 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا و دفاع مقدس آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10793 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی جغرافیا و دفاع مقدس آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10794 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان جغرافیا و دفاع مقدس آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10795 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رودکی - تنکابن مازندران جغرافیا و دفاع مقدس آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول