دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1103 - سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10854 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
10855 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10856 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10857 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستم اطلاعات جغرافیایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10858 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10859 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
10860 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
10861 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10862 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سنجش از دور آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول