دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پردیس خودگردان و در رشته سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10807 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مطالعات آب و خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
10808 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مطالعات آب و خاک آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
10809 پردیس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سنجش از دور آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
10810 پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز سنجش از دور آموزشی پژوهشی زن و مرد 7 نفر، نیمه اول
10811 پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران سنجش از دور آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
10812 پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سنجش از دور آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه