دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در استان سمنان و در رشته مجموعه زبان عربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1104 - مجموعه زبان عربی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10888 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10924 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
10942 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
( 1104 - مجموعه زبان عربی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10981 روزانه دانشگاه دامغان سمنان مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10983 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10996 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول