دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته مجموعه زبان عربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1104 - مجموعه زبان عربی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10872 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10873 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10874 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن 14 نفر نیمه اول فقط زن
10875 روزانه دانشگاه ایلام ایلام زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10876 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10877 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
10878 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10879 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10880 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
10881 روزانه دانشگاه تهران تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10882 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10883 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10884 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10885 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10886 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10887 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
10888 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10889 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10890 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
10891 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
10892 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
10893 روزانه دانشگاه شیراز فارس زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10894 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10895 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10896 روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
10897 روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
10898 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن 6 نفر نیمه اول فقط زن - محل تحصیل پردیس خواهران
10899 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10900 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10901 روزانه دانشگاه کوثر - بجنورد خراسان شمالی زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
10902 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10903 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
10904 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
10905 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10906 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
10907 روزانه دانشگاه یزد یزد زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
10908 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان آموزش زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
10909 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آموزش زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10910 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آموزش زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگا ه
10911 روزانه دانشگاه شیراز فارس آموزش زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
( 1104 - مجموعه زبان عربی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10976 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن 13 نفر نیمه دوم فقط زن
10977 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10978 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10979 روزانه دانشگاه تهران تهران مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
10980 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10981 روزانه دانشگاه دامغان سمنان مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
10982 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
10983 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
10984 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
10985 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
10986 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
10987 روزانه دانشگاه قم قم مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
10988 روزانه دانشگاه قم قم مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
10989 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
10990 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول