دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره مجازی پیام نور و در رشته مجموعه زبان عربی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - زبان و ادبیات عربی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10897 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10898 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شهرضا اصفهان زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10899 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10900 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز آباده فارس زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10901 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز نور آباد ممسنی فارس زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10902 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10903 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10904 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز جوانرود کرمانشاه زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10905 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10906 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز بندر ترکمن گلستان زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10907 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز میبد یزد زبان و ادبیات عربی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور