دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه زبان عربی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - زبان و ادبیات عربی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10908 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امیر المومنین(ع) - اهواز خوزستان زبان و ادبیات عربی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
10909 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم زبان و ادبیات عربی آموزشی پژوهشی زن 15 نفر، نیمه اول فقط زن ـ توضیحات در انتهای دفترچه
10910 غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم زبان و ادبیات عربی آموزشی پژوهشی مرد 15 نفر، نیمه اول فقط مرد