دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه قم و در رشته مجموعه زبان عربی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1104 - مجموعه زبان عربی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10896 روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
10897 روزانه دانشگاه قم قم زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
10930 نوبت دوم دانشگاه قم قم زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي مرد 3 نفر نیمه اول فقط مرد
10931 نوبت دوم دانشگاه قم قم زبان و ادبیات عربی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
( 1104 - مجموعه زبان عربی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10987 روزانه دانشگاه قم قم مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
10988 روزانه دانشگاه قم قم مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
10999 نوبت دوم دانشگاه قم قم مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي مرد 5 نفر نیمه اول فقط مرد
11000 نوبت دوم دانشگاه قم قم مترجمی زبان عربی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن